האפליקציה מאפשר צילום והעלאת תמונות בזמן אמת מהשטח.